๐‘’ ๐‘’ณ ๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฉ ๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’  เคฆเฅ เค…เค•เฅเคทเคฐ เคตเคฒเคพ เคถเคฌเฅเคฆ

๐‘’’๐‘’ฉย  ๐‘’”๐‘’ช ย ๐‘’‚๐‘’ฅ ย ๐‘’ฃ๐‘’œ๐‘“ƒ เค˜เคฐย  เคšเคฒ ย เค†เคฌ ย เคชเฅ ๐‘’๐‘’งย  ๐‘’๐‘’น๐‘’ช ย ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’– ย ๐‘’๐‘’ฉ เค•เคฎ เค–เฅ‡เคฒ ย เค•เคพเคœ ย เค•เคฐ ๐‘’ข๐‘’ฏ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’™ ย ๐‘’ค๐‘’ช ย ๐‘’‚๐‘’ข เคจเคน เค•เคพเคŸ ย เคซเคฒ ย เค†เคจ

error: Content is protected !!