๐‘’ ๐‘’ณ ๐‘’๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘’ฉ ๐‘’ซ๐‘’ช๐‘’ฐ ๐‘’ฌ๐‘’ฅ๐‘“‚๐‘’  เคฆเฅ เค…เค•เฅเคทเคฐ เคตเคฒเคพ เคถเคฌเฅเคฆ

๐‘’’๐‘’ฉย  ๐‘’”๐‘’ช ย ๐‘’‚๐‘’ฅ ย ๐‘’ฃ๐‘’œ๐‘“ƒ เค˜เคฐย  เคšเคฒ ย เค†เคฌ ย เคชเฅ ๐‘’๐‘’งย  ๐‘’๐‘’น๐‘’ช ย ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’– ย ๐‘’๐‘’ฉ เค•เคฎ เค–เฅ‡เคฒ ย เค•เคพเคœ ย เค•เคฐ ๐‘’ข๐‘’ฏ ๐‘’๐‘’ฐ๐‘’™ ย ๐‘’ค๐‘’ช ย ๐‘’‚๐‘’ข เคจเคน เค•เคพเคŸ ย เคซเคฒ ย เค†เคจ

๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’๐‘’›๐‘“ƒ๐‘’ฒ เคฌเคพเคฐเคนเค–เฅœเฅ€

๐‘’ ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’ณ ๐‘’๐‘’ด ๐‘’๐‘’น ๐‘’๐‘’ป ๐‘’๐‘’ผ ๐‘’๐‘’พ ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘“ เค• เค•เคพ เค•เคฟ เค•เฅ€ เค•เฅ เค•เฅ‚ เค•เฅ‡ เค•เฅˆ เค•เฅ‹ เค•เฅŒ เค•เค‚ เค•เคƒ ๐‘’ ๐‘’๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ฑ ๐‘’๐‘’ฒ ๐‘’๐‘’ณ ๐‘’๐‘’ด ๐‘’๐‘’น ๐‘’๐‘’ป ๐‘’๐‘’ผ ๐‘’๐‘’พ ๐‘’๐‘“€ ๐‘’๐‘“ เค– เค–เคพ เค–เคฟ เค–เฅ€ เค–เฅ เค–เฅ‚ เค–เฅ‡ เค–เฅˆ เค–เฅ‹ เค–เฅŒ เค–เค‚ เค–เคƒ ๐‘’‘ ๐‘’‘๐‘’ฐ ๐‘’‘๐‘’ฑ ๐‘’‘๐‘’ฒ ๐‘’‘๐‘’ณ ๐‘’‘๐‘’ด ๐‘’‘๐‘’น ๐‘’‘๐‘’ป ๐‘’‘๐‘’ผ ๐‘’‘๐‘’พ ๐‘’‘๐‘“€ ๐‘’‘๐‘“ …

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคœเฅเคž

๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜           เคœเฅเคž

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคคเฅเคฐ

๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฉ           เคคเฅเคฐ

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เค•เฅเคท

๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ           เค•เฅเคท

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฏ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคน

๐‘’ฏ           เคน

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฎ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคธ

๐‘’ฎ           เคธ

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ญ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคท

๐‘’ญ           เคท

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฌ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคถ

๐‘’ฌ           เคถ

๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ซ เคคเคฟเคฐเคนเฅเคคเคพเค• เคต

๐‘’ซ           เคต

error: Content is protected !!